narzędzie, które było przez władze wykorzystywanie do monitorowania sytuacji w rodzinach, teoretycznie służące do sprawdzania, czy dzieciom nie dzieje się krzywda, w praktyce dyskryminowała rodziców z niepełnosprawnościami