Organizacja non-profil Internet Archive wypożyczająca w internecie zeskanowane książki, została w 2020 roku pozwana przez 4 duże wydawnictwa. W zeszłym tygodniu przegrała sprawę - nowojorski sąd orzekł, że organizacja naruszyła prawa autorskie, miała bowiem prawo jedynie do skanowania i wypożyczania książek z domeny publicznej. Internet Archive zapowiedziało już, że zaskarży decyzję sądu.