• Kama ⚓
    link
    fedilink
    15 months ago

    @didleth Wszyscy (lub prawie wszyscy) o tym wiemy, a zjawisko trwa, poszerza się, produkuje nowe ofiary ( w tym uzależnienia, obniżenie poczucia własnej wartości, depresje) Smutna nieskuteczność naszych społecznych narzędzi i działań.