• @truffles
    link
    35 days ago

    Ale szurskie konto na twitterze zacytowali w artykule