Jest wprawdzie tekst z https://netzpolitik.org/2023/juristisches-gutachten-chatkontrolle-ist-grundrechtswidrig-und-wird-scheitern/ wraz z brudnopisem/stenogramem, ale skupiają się tam głównie na ogóle i Niemczech, a ja bym chciała Polskę wyłuskać. Na bazie tekstu wynotowałam, że:

  • Polska jest przeciwna łamaniu szyfrowania
  • podkreśla, że trzeba “zapewnić jak największą zgodność” m.in. z dyrektywą NIS2 (cokolwiek to oznacza - jest taka dyrektywa ale nie wiem, jak rozumieć to stwierdzenie w kontekście kontroli czatu)
  • Polscy przedstawiciele opowiadają się za możliwością anonimowego zgłaszania podejrzanych treści (art. 12 - dot. zgłaszania podejrzanych materiałów i przez usługodawców, i przez użytkowników), podkreślają też, że potrzebna jest też definicja metadanych.
  • Polska zaznaczając, że zmiany w projekcie poszły w dobrym kierunku, popiera by maksymalny termin na usunięcie materiału uznanego przez sąd lub inne organy za przedstawiający wykorzystywanie nieletnich był 24 godziny od otrzymania zgłoszenia (tak jak jest w propozycji)
  • Polska popiera usunięcie ust. 4 art 22, ponieważ nie był on zgodny z ust. 1. (tutaj treść projektu: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM:2022:209:FIN) - w ogóle nie widzę tam ust. 4, tzn., że go usunęli? Czy jakiś błąd w zapiskach?
  • Polska zaznaczając, że zmiany w projekcie poszły w dobrym kierunku, popiera by maksymalny termin na usunięcie materiału uznanego przez sąd lub inne organy za przedstawiający wykorzystywanie nieletnich był usuwany 24 godziny od otrzymania zgłoszenia (tak jak jest w propozycji)
  • Polska zapytała również o współpracę między Centrum UE a Europolem. Należy zapewnić, by pracownicy Europolu nie byli zaangażowani w przetwarzanie danych przez Centrum UE.

Zazwyczaj do netzpolitik.org mam zaufanie, ale to nie był artykuł o polskim stanowisku, fajnie byłoby to gdzieś potwierdzić w innych źródłach, uzupełnić, rozwinąć…Ktoś ma więcej informacji?