Dość nietypowy przypadek naruszenia RODO: Rzecznik Dyscyplinarny Izby Adwokackiej (…) dokonał zgłoszenia naruszenia. (…) Do siedziby Administratora zgłosił się obrońca obwinionego w postępowaniu dyscyplinarnym prowadzonym przed Rzecznikiem Dyscyplinarnym Izby Adwokackiej w X. Obrońca poinformował pracowników Administratora o otrzymaniu uszkodzonej przesyłki, w której wbrew treści pisma przewodniego brakowało załącznika w postaci zewnętrznego nośnika danych (pendrive). Nośnik zawierał...
Cyberbezpieczeństwo & Globalna Inwigilacja
!cyberbezpieczenstwo

  W świecie całkowicie już zcyfryzowanym, cały czas kontrolowanym i inwigilowanym przez big-corpo i niedemokratyczne rządy, potrzeba dzielić się najnowszymi newsami, poradami/instrukcjami, a także wskazówkami, co robić by móc jak najlepiej chronić się przed cyfrowym niebezpieczeństwem: przed działaniami zarówno zwykłych drobnych przestępców, jak i największych światowych mocarstw i wielkich biznesów. Po to powstała ta społeczność.

  Przydatne:

  Inne społeczności o pokrewnych tematach:

  !wolnyinternet@szmer.info — odzyskiwanie kontroli nad internetem przez użytkowników z rąk big korpo i rządów (fediversum i inne)

  !hakt@szmer.info — haktywizm, pozytywna strona wykorzystania technologii w imię dobra ogółu, zmiany

  !linux@szmer.info — os każdego maniaka prywatności

  !programowanie@szmer.info — wolne oprogramowanie, FOSS, free, open-source

  !xmpp@szmer.info — najbardziej prywatny do tej pory protokół komunikacji

  !dailycyberpunk@szmer.info — dokumentowanie współczesnego cyberpunka

  • 0 users online
  • 11 users / day
  • 14 users / week
  • 33 users / month
  • 68 users / 6 months
  • 133 subscribers
  • 585 Posts
  • 669 Comments
  • Modlog