Polskie lasy a Europejska Strategia na rzecz Bioróżnorodności – czas na mądre decyzje | ziemianarozdrozu.pl
ziemianarozdrozu.pl

Europejska Strategia na rzecz Bioróżnorodności 2030 staje się ostatnio tematem dyskusji na krajowym forum. Strategia dotyczy wielu różnych aspektów ochrony przyrody (morza, wody śródlądowe, obszary podmokłe, bezleśne, stepowe…). Jednak w naszych war(…) | artykuł w portalu Ziemia na rozdrożu

Jan Tabor, naczelnik Wydziału Ochrony Zasobów Przyrodniczych w Dyrekcji Generalnej LP, w artykule pod znamiennym tytułem „Strategia niepewności” wskazuje, że „przyjęta przez KE definicja starodrzewów będzie skutkowała ograniczeniami w prowadzeniu gospodarki leśnej, zwłaszcza w kontekście objęcia ochroną ścisłą 10% powierzchni lądowej UE”. Dodaje, że aczkolwiek „szczegółowe definicje oraz kryteria dla wprowadzonych Strategią pojęć znajdują się obecnie w opracowaniu… nie można całkowicie wykluczyć, że kiedy wszystkie prace nad strategią zostaną ukończone, konieczne będzie uwzględnienie jej w naszych dokumentach branżowych”. Nie można tego odebrać inaczej jak zasygnalizowanie konieczności przebudowy systemu planowania gospodarki leśnej.

Środowisko naturalne i inne zielone sprawy
!srodowisko
  • 0 users online
  • 4 users / day
  • 8 users / week
  • 17 users / month
  • 31 users / 6 months
  • 86 subscribers
  • 190 Posts
  • 186 Comments
  • Other
  • Modlog