WWF Polska | Ostatnia deska ratunku dla Bałtyku
www.wwf.pl

Dziś Dzień Ochrony Morza Bałtyckiego. Morze Bałtyckie jest w poważnym kryzysie i walczy o przetrwanie.

Jednym z największych problemów, z którymi boryka się Bałtyk jest brak zrównoważonego rybołówstwa, którego konsekwencje negatywnie oddziałują na ekosystem i jednocześnie doprowadzają do kurczenia się wielu poławianych stad ryb. Rok 2021 to ostateczny termin na osiągnięcie dobrego stanu środowiska Morza Bałtyckiego, zgodnie z zapisem Bałtyckiego Planu Działań HELCOM.

Zgodnie z zapisem Wspólnej Polityki Rybołówstwa do 2020 roku powinny zostać zakończone nadmierne połowy wszystkich stad ryb, również w obszarze Morza Bałtyckiego. Tymczasem sytuacja pod wodą jest zupełnie inna. Sześć na siedem zbadanych, komercyjnie poławianych stad ryb Morza Bałtyckiego jest nadmiernie eksploatowanych.

Środowisko naturalne i inne zielone sprawy
!srodowisko
  • 0 users online
  • 4 users / day
  • 8 users / week
  • 17 users / month
  • 31 users / 6 months
  • 86 subscribers
  • 190 Posts
  • 186 Comments
  • Other
  • Modlog