Dla uczczenia pamięci naszych przodków, którzy oddali nam życie, abyśmy mogli istnieć. Dla uczczenia pamięci “encantados” (duchów zaczarowanych), które przyprowadziły nas tutaj, aby kontynuować walkę w obronie naszych ciał, ziem i terytoriów, naszej tożsamości i zróżnicowanych kultur, przekazujemy społeczeństwom brazylijskim i międzynarodowym, że pozostaniemy stale zmobilizowane w obronie ŻYCIA i DEMOKRACJI.

Nasza walka nie jest tylko po to, aby zachować życie naszych ludów, ale całej ludzkości, dziś poważnie zagrożonej przez politykę eksterminacji i dewastacji Matki Natury promowaną przez elity ekonomiczne - które odziedziczyły chciwość kolonialnej, merkantylistycznej i feudalnej władzy ekspansjonistycznej - oraz przez gubernatorów takich jak ludobójca Jair Bolsonaro.

Artykulacja Rdzennych Ludów Brazylii (Apib) rozpoczęła obóz “Walka o życie” w Brasílii 22 sierpnia i akcentuje w swym liście, że pozostaniemy zmobilizowani do 2 września 2021 roku, aby walczyć o nasze prawa. Dziś jest to największa mobilizacja w historii ludów pierwotnych, w Stolicy Federalnej. Potwierdzamy: nasza historia nie zaczyna się od 1988 roku!

Nawet narażając nasze życie, w wciąż poważnie niebezpiecznym kontekście Covid19, jesteśmy tutaj, aby powiedzieć najeźdźcom naszych terytoriów, że nie przejdą, pomimo intensywnych ataków na nasze podstawowe prawa zagwarantowane przez Konstytucję Federalną z 1988 roku.

Zajęliśmy media, ulice, wioski i Brasílię, aby walczyć o demokrację, przeciwko rasistowskiej i anty-rdzennej agendzie, która jest realizowana przez rząd federalny i Kongres Narodowy oraz aby monitorować wyrok w Sądzie Najwyższym (STF), który określi przyszłość naszych narodów.

W czerwcu 2021 roku przeprowadziliśmy akcję Powstań dla Ziemi, inaugurując nasze pierwsze działania na miejscu (po pandemii), w Brasílii, aby stawić czoła nasilającej się przemocy wobec życia tubylczego. Od tego momentu rozpoczęliśmy nowy cykl zmagań, biorąc pod uwagę, że od marca 2020 roku, z powodu pandemii, zbieraliśmy się tylko wirtualnie i na naszych terytoriach.

Ponieważ stoimy w obliczu wielu wirusów, w tym ludobójczej polityki Bolsonaro, rozpoczęliśmy naszą “Rdzenną Wiosnę”, która w 2021 roku zamierza okupować Brasílię nieustannie, poza kontynuacją w sieciach społecznych i na zmobilizowanych terytoriach.

Od 7 do 11 września, rdzenne kobiety będą na pierwszej linii frontu, aby raz na zawsze pogrzebać tezę o kamieniu milowym, podczas Drugiego Marszu Rdzennych Kobiet: oryginalnych kobiet zalesiających umysły dla uzdrowienia Ziemi.

W dniu 26, FSS rozpoczął wyrok, który określi demarkację Ziem Rdzennych (TI). Jak okiem sięgnąć, ludność rdzenna wciąż pozostaje zmobilizowana do monitorowania wyniku głosowania sędziów Sądu Najwyższego.

Będziemy walczyć do końca, aby utrzymać nasze pierwotne prawo do ziem, które tradycyjnie zajmujemy i chronimy. Będąc częścią tego kraju, zachowujemy nasze położenie jako zróżnicowanych kulturowo ludów, nawet jeśli władze publiczne i prywatne korporacje uważają nas za przeszkodę w rozwoju. Tego rozwoju, który od początków inwazji europejskiej był niszczycielski, etnocydalny, ludobójczy i ekocydalny, i który w obecnych czasach znalazł, i to nie przypadkiem, w tym złym rządzie, prototyp do utrwalenia swojego projektu dominacji.

Jesteśmy dziećmi Ziemi! A Ziemia nie jest nasza, to my jesteśmy jej częścią. Jest macicą, która nas rodzi i ramionami, które nas witają. Dlatego dajemy jej nasze życie! W naszej tradycji nigdy nie było kwestii regulowania tego, kto jest właścicielem ziemi, a kto nie, ponieważ nasz związek z nią nigdy nie był związany z posiadaniem. Nasze posiadanie jest zbiorowe, ponieważ tak ją użytkujemy. To jest podstawowy fundament naszego istnienia, którego ignorancja tzw. zachodniej kultury cywilizacyjnej, nawet po 521 latach, jeszcze nie rozumie.

Ta sprzeczność leży u podstaw sporów, które spadkobiercy lub potomkowie najeźdźców uparcie prowadzą przeciwko nam. Nieustannie kwestionują nasze terytoria bez rozejmu, w różnych fazach formowania się i kształtowania brazylijskiego państwa narodowego, a także obecnie!

Neokolonialne elity, również promotorzy i beneficjenci dyktatury wojskowej, przejęły większość obecnego Kongresu Narodowego i nadal bronią ciągłości swojej hegemonicznej kontroli, dominacji nad ciałami, ziemiami i terytoriami, a nie tylko nad ludnością tubylczą. Chcą nam wmówić, że zamierzają przynieść Brazylii rozwój, podczas gdy w rzeczywistości promują Projekt Śmierci Matki Natury - lasów, rzek, bioróżnorodności - oraz ludów i kultur posiadających tysiącletnią mądrość, gromadzoną poza instytucjami naukowymi. Zmiany Klimatu - niezaprzeczalny jest wzrost temperatury na naszej planecie, powodzie i inne katastrofy ekologiczne, spowodowane oczywiście przez ten model rozwoju.

Biorąc pod uwagę wszystkie te czynniki, mówimy NIE wszelkim inicjatywom, które ignorują naszą historyczną i strategiczną ochronę życia, ludzkości i planety. Mówimy też NIE wszystkim tym, którzy proponują łamanie naszych praw poprzez setki działań administracyjnych, prawnych, legislacyjnych i procesowych.

Nasza historia nie zaczęła się w 1988 roku, a nasze zmagania są tysiącletnie, innymi słowy, trwają od czasu, gdy Portugalczycy i kolejni europejscy najeźdźcy przybyli na te ziemie, aby przejąć nasze terytoria i ich bogactwa. Dlatego też będziemy nadal stawiać opór, domagając się szacunku dla naszego sposobu widzenia, bycia, myślenia, odczuwania i działania w świecie.

Ufamy, że pod egidą tekstu Konstytucji, Sąd Najwyższy wzmocni nasze pierwotne prawo do ziemi, które nie zależy od konkretnej daty dowodu okupacji, jak bronią tego najeźdźcy. Poprzez tezę o kamieniu milowym, obecni kolonizatorzy chcą zignorować fakt, że byliśmy już tutaj, kiedy ich przodkowie zdziesiątkowali wielu naszych przodków, wznosząc nad ich trupami obecne państwo narodowe.

Wspierani przez naszych przodków i moc naszych narodów, naszą duchowość i siłę naszych zaczarowanych duchów, które pielęgnują Bem Viver (Dobre Życie) - nasze i ludzkości, mówimy “nie” tezie kamienia milowego! Wzywamy społeczeństwa narodowe i międzynarodowe, zwłaszcza różne organizacje i ruchy społeczne, które zawsze były z nami, a przede wszystkim nasze bazy, ludy i organizacje rdzenne, aby pozostały czujne i zmobilizowane w obronie naszych praw.

Brasília - DF, 27 sierpnia 2021 r.

Obóz “Walka o życie”

Artykulacja Rdzennych Ludów Brazylii - APIB

Narodowa Mobilizacja Rdzennych - MNI

Środowisko naturalne i inne zielone sprawy
!srodowisko
  • 0 users online
  • 1 user / day
  • 7 users / week
  • 21 users / month
  • 46 users / 6 months
  • 134 subscribers
  • 459 Posts
  • 355 Comments
  • Modlog