YouTube channels that use AI to make videos containing false “scientific” information are being recommended to children as “educational content”.

Investigative BBC journalists working in a team that analyses disinformation, information that is deliberately misleading and false, found more than 50 channels in more than 20 languages spreading disinformation disguised as STEM [Science Technology Engineering Maths] content.

Kanały YouTube, które wykorzystują sztuczną inteligencję do tworzenia filmów zawierających fałszywe informacje “naukowe”, są polecane dzieciom jako “treści edukacyjne”.

Dziennikarze śledczy BBC pracujący w zespole zajmującym się analizą dezinformacji, czyli informacji celowo wprowadzających w błąd i fałszywych, znaleźli ponad 50 kanałów w ponad 20 językach rozpowszechniających dezinformację w przebraniu treści STEM [Science Technology Engineering Maths].

 • @M500@lemmy.ml
  link
  fedilink
  English
  -19 months ago

  Well to be fair to the AI, those kids shouldn’t have disinformation in the first place.