Antropomorfizacja modeli uczenia maszynowego, takich jak ChatGPT, ma na celu przekonanie nas, że nawet jeśli te technologie nie są całkowicie bezpieczne i nieszkodliwe, to są przynajmniej neutralne. Po to, by trudniej było nam dostrzec, jaką mogą wyrządzać krzywdę

Warto przyjrzeć się bliżej zakodowanym w nich uprzedzeniom i temu, komu służą — a kogo mogą krzywdzić.

Opieram się na potężnej pracy badaczek i badaczy AI/ML, zwłaszcza:

  • @Pajonk
    link
    21 year ago

    Po pierwsze czy praca dzieci jest zakazana? Oczywiście że nie. Na całym świecie pewnie i z miliony dzieci pracują, z czego ogromna część w bardzo złych warunkach.

    A na naszym podwórku została ona zakazana, przez protesty i przez to że bardzo łatwo taki proceder wykryć. Z AI możliwość wykrycia czy ktoś z niego korzysta czy nie, jest znikome.