Giganci rynku naftowego czyszcz� sobie r�ce, a p�omienie wida� z kosmosu
wiadomosci.gazeta.pl
external-link
W miliardowych transakcjach przejmowania p�l naftowych po�rednicz� banki deklaruj�ce budow� zeroemisyjnego �wiata. Wielkie przedsi�biorstwa sprzedaj� swoje z�o�a firmom, kt�re jeszcze mocniej podgrzewaj� atmosfer�.

W miliardowych transakcjach przejmowania pól naftowych pośredniczą banki deklarujące budowę zeroemisyjnego świata. Wielkie przedsiębiorstwa sprzedają swoje złoża firmom, które jeszcze mocniej podgrzewają atmosferę. Tytułowe płomienie - największe w Afryce i na Bliskim Wschodzie - towarzyszą wydobyciu ropy naftowej. Takie zjawisko nosi nazwę wypalania (ang. flaring) i polega na spalaniu nadmiaru gazu ziemnego ulatniającego się z szybów. Dochodzi do tego, gdy na polu naftowym brakuje infrastruktury służącej do przechowywania lub przesyłania gazu. W takim wypadku pali się go, aby - nagromadzony - nie doprowadził do wybuchu. Słowem, bezsensownie spala się surowiec, który w innych miejscach świata robi się coraz droższy. Za ponad połowę wypalonego w ten sposób gazu odpowiada pięć państw: Rosja, Irak, Iran, Stany Zjednoczone i Algieria. Tylko w 2020 r. roku wypalono go tyle, ile rocznie wykorzystuje się w Ameryce Środkowej i Południowej.

make
link
fedilink
115 dni

:o

Środowisko naturalne i inne zielone sprawy
!srodowisko
  • 0 users online
  • 1 user / day
  • 9 users / week
  • 16 users / month
  • 49 users / 6 months
  • 213 subscribers
  • 714 Posts
  • 535 Comments
  • Modlog