Wilczyce piszą na swoich korpomediach:

مهم نیست از کجا آمدی، اینجا
‎خانه‌ی توست.

Solidarne z głodującymi, chorymi osobami z Afganistanu, które są obecnie przetrzymywane na granicy polsko-białoruskiej. Próby dostarczenia jedzenia i lekarstw nie powiodły się, ponieważ nie pozwolił na to polski rząd. Z kolei służby, jak zwykle, “wykonują tylko rozkazy” i najwyraźniej nie czują się odpowiedzialne za cierpienie ludzi, które codziennie widzą. Żądamy, aby polski rząd natychmiast zapewnił osobom: dostęp do pomocy humanitarnej oraz azyl. Wszystkie osoby odpowiedzialne za tą sytuacje łamią podstawowe prawa człowieka. Nie ma na to naszej zgody. Kolektyw Wilczyce jest gotowy udzielić schronienia w Norze każdej potrzebującej osobie. ACAB

In solidarity with the sick and starving people that are currently being kept at the polish-belarusian border. Any attempts of providing them with food and medication have been stopped by the polish government. The forces, as always, are just “following orders” and apparently don’t feel responsible for the human suffering they witness every day. We demand for the polish government to provide the people with humanitarian help and asylum immediately. Everyone responsible for this situation is violating basic human rights. We stand strongly against this. The Wolfens collective is prepared to give shelter in Nora219a to any person in need. ACAB

Środowisko naturalne i inne zielone sprawy
!srodowisko
  • 0 users online
  • 2 users / day
  • 4 users / week
  • 21 users / month
  • 47 users / 6 months
  • 136 subscribers
  • 463 Posts
  • 357 Comments
  • Modlog