• Dla społeczeństwa obywatelskiego to będzie jedynie korzyść. Szansa, żęby obywatele przerzucili się na serwisy społeczne, nie korporacyjne, które nie istnieją po to, by dzielić społeczeństwo obywatelskie.