• @lemat_87
    link
    111 months ago

    Nie no OK, po prostu polski neoliberalizm mało kojarzy mi się z feminizmem czy prawami mniejszości. Jest strasznie przesunięty w prawo. korpo mają bardziej cywilizowane prawa pracownicze po prostu dlatego że są z zachodu