• pfm
    link
    fedilink
    48 months ago

    Merytoryka ma bok: po kiego wała ten typ pozuje z niezapalonym cygarem? Wypożyczył do zdjęcia bo tak było taniej niż kupić? No żesz kurwa mać! 🤬