_____gi

SZMER ULTRAS (she/her)

  • 363 Posts
  • 260 Comments
Joined 3 lata temu
cake
Cake day: lip 27, 2020

help-circle
rss
Ustawa, która powstała w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji była rozpatrywana 10 stycznia 2023 przez sejmową komisję administracji i spraw wewnętrznych, a 26 stycznia Sejm przyjął zmiany w ustawie o cudzoziemcach i skierował ją do Senatu. Najważniejsze zmiany: ✖️Zmieniła się „instancja”, do której migranci będą się odwoływać od negatywnych decyzji. Teraz jest to komendant główny Straży Granicznej. Czyli osoba, która jest w tej samej strukturze co pierwsza instancja wydająca decyzje. Wcześniej był to szef Urzędu ds Cudzoziemców. ✖️Przedłużenie osadzenia w strzeżonym ośrodku dla cudzoziemców do 18 miesięcy! ✖️Możliwość pozbawienia wolności do 7 dni cudzoziemca, także dziecka, któremu odmówiono wjazdu do Polski. Bez decyzji sądu. ✖️Skrócenie czasu na odwołanie od decyzji zobowiązania do powrotu (tzw dobrowolnego powrotu), zgody na pobyt ze względów humanitarnych i zgody na pobyt tolerowany z 14 dni do 7 dni! Dla wielu osób jest to zasadniczo pozbawienie możliwości złożenia odwołania. ✖️Skrócenie czasu na „dobrowolny powrót” z 15 do 8 dni. ✖️Dodatkowo cudzoziemiec może być zmuszony do wyjazdu w trakcie trwania postępowania administracyjnego, czyli np. przed wydaniem decyzji o przyznaniu (lub nie) ochrony międzynarodowej. ✖️Od teraz to komendant główny SG organizuje „dobrowolny powrót” oraz decyduje o przeniesieniu cudzoziemca do innego państwa członkowskiego UE odpowiedzialnego za rozpatrzenie wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej (regulacja dublińska) oraz udzielania pomocy związanej z takim przeniesieniem; ✖️Ustanowienie nowego systemu do wymiany informacji pomiędzy państwami UE o decyzjach, które nakazują powrót cudzoziemcom przebywającym w nieuregulowany prawnie sposób (system ma służyć także do monitorowania, czy opuścili oni terytorium tych państw). Określa też warunki i procedury wprowadzania, przetwarzania oraz wymiany informacji o wpisach w SIS, na potrzeby odmowy wjazdu cudzoziemców na terytorium państw członkowskich; ✖️Możliwość wymiany informacji w SIS – Systemie Informacyjnym Schengen – ma pozwolić na identyfikowanie obywateli państw trzecich objętych decyzją nakazującą powrót, którzy ukryli się i zostali zatrzymani w innym państwie członkowskim Schengen. ✖️Wprowadzono wymóg posiadania potwierdzonej znajomości języka polskiego, na wyższym poziomie niż dotychczas, jako warunku uzyskania zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE. Za nowelizacją głosowało 228 posłów, przeciw było 27, a 194 wstrzymało się od głosu. Wcześniej posłowie odrzucili zgłoszone, głównie przez sejmową opozycję, poprawki. Poprawki dotyczyły m.in. sprzeciwu przeniesienia wyżej opisanych kompetencji na komendatna głównego Straży Granicznej czy uniemożliwienia push-backów. Wprowadzone zmiany w ustawie realnie odbierają szansę migrant(k)om na zawalczenie o siebie w obliczu, już wcześniej będących nieludzkimi, przepisów. Skrócenie czasu na złożenie odwołania od negatywnych decyzji ma być prostą drogą do „dobrowolnych powrotów”. Wydłużenie czasu osadzenia w strzeżonym ośrodku detencyjnym ma jeszcze bardziej łamać przebywających tam ludzi i odstraszać od podejmowania prób dostania się do Polski, części sławiącej się wolnością i otwartością Unii Europejskiej... ‼️Te zmiany dają niemal władzę absolutną komendantowi głównemu Straży Granicznej Wiemy, że będzie to wymagało od nas i od innych grup, które wspierają migrantki i migrantów jeszcze więcej pracy i jeszcze szybszych reakcji. Będziemy próbować wszystkiego co w naszej mocy – uchodźcy i migrantki nie są same!

‼️ Oprócz ZFŚS, nasze dwa główne postulaty to - godna płaca, czyli podwyżki i osiągalne premie dla wszystkich pracowników, szczególnie w momencie, w którym inflacja jest tak wysoka, że części z nas nie stać na opłacenie rachunków. Zarząd Teleperformance z kolei stać na pewno 💰"

Jeśli ktoś z Twoich znajomych pracuje w spółce warszawskiej, katowickiej lub zatrudnia się w Krakowie, poleć zz Razem Silniejsi (link powyżej). Niech korporacje zmieniają się w końcu w normalne miejsca pracy!


ZFŚS w wielkim korpo? Marzenie?
Jest takie korpo, największe na świecie w swojej branży - TELEPERFORMANCE. No i w Polsce, jak to w Polsce, działa jak janusze biznesu; im taniej tym lepiej. ZZ przy Teleperformance Polska od DWÓCH LAT próbuje wdrożyć plan Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, pracodawca zapowiedział wprowadzenie go, uwaga... w lipcu! Jest koniec listopada. Kilka słów od związkowców i związkowczyń o działaniach tej firmy: "Co słychać w Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych w Teleperformance? 🧐 💪 Wszystko układa się dobrze, ale… za długo! Zeszłotygodniowe spotkanie z pracodawcą posunęło całą sprawę naprzód, było merytoryczne i to nas cieszy 🤝 Jednak wiemy, że ten proces powinien przebiegać o wiele szybciej. Teleperformance ogłosiło utworzenie ZFŚS w marcu. Mamy 18 listopada… 🤔 PRACODAWCA potrzebował aż 3 spotkań negocjacyjnych aby zapisy w regulaminie ZFŚS były zgodne z polskim prawem, a pieniądze pracowników bezpieczne 😮 Do 28.11.22 jesteśmy umówieni na FINALNE spotkanie dot. ZFŚS i podpisanie ostatecznej wersji regulaminu. 👉 ZFŚS to 1662,97 zł w skali roku w przeliczaniu na etat pracownika. Kwota zwiększa się corocznie wraz ze wzrostem średniego wynagrodzenia w Polsce, więc jest o co walczyć ✊ C.D. w komentarzu

cross-postowane z: https://szmer.info/post/176947 > Jak na pewno wiecie, sytuacja na granicy polsko-białoruskiej nie zmieniła się od ponad roku, jeśli można powiedzieć, że nie idzie w bardziej tragiczną stronę. > > Ostatnie doniesienia mówią o kolejnej śmiertelnej ofiarze bestialskiej polityki granicznej, budowania murów, ksenofobii i rasizmu polskiej władzy. > > W rzece Świsłocz utonął Musa, 21-letni chłopak pochodzący z Sudanu. To kolejna zupełnie niepotrzebna śmierć spowodowana przez rządzących, którzy pragną twardego reżimu granicznego. > > Na granicy białoruskiej ciągle działa niezależna anarchistyczna grupa No Borders Team, która wciąż potrzebuje naszego wsparcia, by nadal ratować ludzkie życie w podlaskich lasach. > > Tu znajdziecie grupę z licytacjami na granicę: [https://www.facebook.com/groups/430720808051079]() > > Wspierajcie niezależne grupy, które walczą z polityką Frontexu i nie zgadzają się na dzielenie ludzi na tych legalnych i nielegalnych! > > For foreginers: suppor you anarchist border groups! Against walls, against Frontex! No Borders Team is still collecting funds for saving people's lives in polish-belarusian forests. Support here:[ https://www.indiegogo.com/projects/no-borders-team-support-no-border-s-activists#/]()

Jak na pewno wiecie, sytuacja na granicy polsko-białoruskiej nie zmieniła się od ponad roku, jeśli można powiedzieć, że nie idzie w bardziej tragiczną stronę. Ostatnie doniesienia mówią o kolejnej śmiertelnej ofiarze bestialskiej polityki granicznej, budowania murów, ksenofobii i rasizmu polskiej władzy. W rzece Świsłocz utonął Musa, 21-letni chłopak pochodzący z Sudanu. To kolejna zupełnie niepotrzebna śmierć spowodowana przez rządzących, którzy pragną twardego reżimu granicznego. Na granicy białoruskiej ciągle działa niezależna anarchistyczna grupa No Borders Team, która wciąż potrzebuje naszego wsparcia, by nadal ratować ludzkie życie w podlaskich lasach. Tu znajdziecie grupę z licytacjami na granicę: [https://www.facebook.com/groups/430720808051079]() Wspierajcie niezależne grupy, które walczą z polityką Frontexu i nie zgadzają się na dzielenie ludzi na tych legalnych i nielegalnych! For foreginers: suppor you anarchist border groups! Against walls, against Frontex! No Borders Team is still collecting funds for saving people's lives in polish-belarusian forests. Support here:[ https://www.indiegogo.com/projects/no-borders-team-support-no-border-s-activists#/]()

cross-postowane z: https://szmer.info/post/152770 > cross-postowane z: https://szmer.info/post/152769 > > > 22-23/10/2022 > > ADA Puławska > > Puławska 37, Warszawa > > > > ★ Niemal połowa policjantów przyznaje, że obywatele mogą uznawać ich zachowania za nieuzasadnioną agresję - wynika z raportu MSWiA. Równocześnie 30 proc. adwokatów skarży się, że policja w ogóle nie reaguje na zarzuty o nadużywanie władzy. Przemoc w polskiej policji to systemowy problem, który trzeba systemowo rozwiązać. > > ★ Pod koniec października zapraszamy Was na dwa dni jebania policji, dyskusji o zmianach, które jesteśmy same i sami zdolne wdrożyć, rozmów o przemocy, doświadczeniach i utarczkach z mundurowymi. > > ★ Będzie to czas połączony z Dniami Antywięziennymi - sobota będzie dniem nienawiści do policji, a niedziela dniem nienawiści do systemów kar. > > Więc info już wkrótce. ❶❸❶❷ > > > > > > ★ Dlaczego dni antywięzienne? ★ > > → Temat więziennictwa w dalszym ciągu traktowany jest jak społeczne tabu, a portrety ludzi za murami przedstawia się zwykle w najczarniejszych barwach. Jednocześnie władza stosuje politykę strachu, aby udowadniać potrzebę wprowadzania coraz bardziej restrykcyjnych praw uderzających we wszystkie osoby, które sprzeciwiają się jej autorytarnym zapędom. > > W europie zachodniej i stanach zjednoczonych kampanie antywięzienne naturalnie łączą się z walką społeczną w innych sferach: walką o prawa pracownicze, przeciwko zawłaszczaniu ziemi i eliminowaniu drobnych rolników, wspieraniem migrantów, ochroną środowiska, prawem do mieszkania, i wielu innych. W polsce ten temat, o ile w ogóle istnieje, raczej raczkuje niż zbiera żniwa. > > Represje dotykają nas coraz częściej. > > Aby z nimi walczyć musimy łączyć siły. > > Dopóki one nie są wolne, nikt nie jest wolny.

cross-postowane z: https://szmer.info/post/152769 > 22-23/10/2022 > ADA Puławska > Puławska 37, Warszawa > > ★ Niemal połowa policjantów przyznaje, że obywatele mogą uznawać ich zachowania za nieuzasadnioną agresję - wynika z raportu MSWiA. Równocześnie 30 proc. adwokatów skarży się, że policja w ogóle nie reaguje na zarzuty o nadużywanie władzy. Przemoc w polskiej policji to systemowy problem, który trzeba systemowo rozwiązać. > ★ Pod koniec października zapraszamy Was na dwa dni jebania policji, dyskusji o zmianach, które jesteśmy same i sami zdolne wdrożyć, rozmów o przemocy, doświadczeniach i utarczkach z mundurowymi. > ★ Będzie to czas połączony z Dniami Antywięziennymi - sobota będzie dniem nienawiści do policji, a niedziela dniem nienawiści do systemów kar. > Więc info już wkrótce. ❶❸❶❷ > > > ★ Dlaczego dni antywięzienne? ★ > → Temat więziennictwa w dalszym ciągu traktowany jest jak społeczne tabu, a portrety ludzi za murami przedstawia się zwykle w najczarniejszych barwach. Jednocześnie władza stosuje politykę strachu, aby udowadniać potrzebę wprowadzania coraz bardziej restrykcyjnych praw uderzających we wszystkie osoby, które sprzeciwiają się jej autorytarnym zapędom. > W europie zachodniej i stanach zjednoczonych kampanie antywięzienne naturalnie łączą się z walką społeczną w innych sferach: walką o prawa pracownicze, przeciwko zawłaszczaniu ziemi i eliminowaniu drobnych rolników, wspieraniem migrantów, ochroną środowiska, prawem do mieszkania, i wielu innych. W polsce ten temat, o ile w ogóle istnieje, raczej raczkuje niż zbiera żniwa. > Represje dotykają nas coraz częściej. > Aby z nimi walczyć musimy łączyć siły. > Dopóki one nie są wolne, nikt nie jest wolny.

22-23/10/2022 ADA Puławska Puławska 37, Warszawa ★ Niemal połowa policjantów przyznaje, że obywatele mogą uznawać ich zachowania za nieuzasadnioną agresję - wynika z raportu MSWiA. Równocześnie 30 proc. adwokatów skarży się, że policja w ogóle nie reaguje na zarzuty o nadużywanie władzy. Przemoc w polskiej policji to systemowy problem, który trzeba systemowo rozwiązać. ★ Pod koniec października zapraszamy Was na dwa dni jebania policji, dyskusji o zmianach, które jesteśmy same i sami zdolne wdrożyć, rozmów o przemocy, doświadczeniach i utarczkach z mundurowymi. ★ Będzie to czas połączony z Dniami Antywięziennymi - sobota będzie dniem nienawiści do policji, a niedziela dniem nienawiści do systemów kar. Więc info już wkrótce. ❶❸❶❷ ★ Dlaczego dni antywięzienne? ★ → Temat więziennictwa w dalszym ciągu traktowany jest jak społeczne tabu, a portrety ludzi za murami przedstawia się zwykle w najczarniejszych barwach. Jednocześnie władza stosuje politykę strachu, aby udowadniać potrzebę wprowadzania coraz bardziej restrykcyjnych praw uderzających we wszystkie osoby, które sprzeciwiają się jej autorytarnym zapędom. W europie zachodniej i stanach zjednoczonych kampanie antywięzienne naturalnie łączą się z walką społeczną w innych sferach: walką o prawa pracownicze, przeciwko zawłaszczaniu ziemi i eliminowaniu drobnych rolników, wspieraniem migrantów, ochroną środowiska, prawem do mieszkania, i wielu innych. W polsce ten temat, o ile w ogóle istnieje, raczej raczkuje niż zbiera żniwa. Represje dotykają nas coraz częściej. Aby z nimi walczyć musimy łączyć siły. Dopóki one nie są wolne, nikt nie jest wolny.

Największe korpo na świecie udaje, że spór zbiorowy nie istnieje, a podwyżki zrujnują firmę. Przeklejam treść informacji od związku zawodowego w Teleperformance Polska: "Tak, jak informowaliśmy już wcześniej, oficjalnie Związek Zawodowy Razem Silniejsi w Teleperformance Poland znajduje się w drugiej fazie sporu zbiorowego - jesteśmy w trakcie mediacji z pracodawcą. Skontaktował się z nami mediator, wyznaczony przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, który pozytywnie ocenił całą naszą procedurę prowadzenia sporu oraz nasze postulaty! 🙌 Skontaktował się także z pracodawcą, który - niestety - odmówił przystąpienia do spotkania trójstronnego w ramach mediacji… W takiej sytuacji mediator był zmuszony poinformować Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej - drugi państwowy organ, którego zadaniem jest interwencja w Teleperformance w celu doprowadzenia do spotkania negocjacyjnego w ramach trwającego sporu zbiorowego. Miejmy nadzieję, że do stołu negocjacyjnego TP nie zostanie doprowadzony przez prokuratora, a jedynie przez zdrowy rozsądek 🙃🤞 Niezależnie od tego - wciąż zapraszamy pracodawcę na spotkanie i do podjęcia dialogu - bez udziału państwowych urzędników, z uwagi na niespotykaną od dekad inflację nasz postulat podwyżkowy stał się niezbędnym minimum dla każdej pracownicy i pracownika naszej firmy 💸 Niezmiennie pragniemy otwartego dialogu i porozumienia z pracodawcą dla polepszenia warunków pracy i życia! 🤝 Kiedy przyjdzie moment, w którym Zarząd Teleperformance usłyszy głos swoich pracownic i pracowników, pochylając się nad ich postulatami?! Wszyscy cieszymy się, że w efekcie naszej ciężkiej pracy firma rozwija się, otwierane są kolejne projekty i oddziały, ale jednocześnie uważamy, że nie można zapominać o najważniejszej wartości TP - czyli o nas, pracownicach i pracownikach. Cieszyliśmy się, gdy pracodawca ogłosił wprowadzenie jednego z naszych postulatów już w lipcu - #ZakładowyFunduszŚwiadczeńSocjalnych. Czekamy jednak, aż pochyli się także nad zapisem w regulaminie, dzięki któremu #ZFŚS zostaną objęte wszystkie osoby zatrudniane przez firmę - także osoby na umowach zlecenie, które świadczą dokładnie taką samą pracę jak osoby na umowach o pracę 🤨 Dyskryminowanie ich ze względu na formę zatrudnienia jest czymś, z czym jako związkowczynie i związkowcy nie możemy zgodzić. Mamy nadzieję, że nasze cele zostaną wzięte pod uwagę, i po wprowadzeniu ZFŚS doprowadzimy w końcu do porozumienia z pracodawcą także w temacie niezbędnych podwyżek wynagrodzeń."
6

Jak donosi The New York Times, rosyjski superjacht utknął w północnej Norwegii, ponieważ lokalni dostawcy ropy odmawiają zatankowania statku w obliczu trwającej inwazji Rosji na Ukrainę. "Ragnar" jest własnością rosyjskiego oligarchy i byłego agenta KGB Władimira Strzałkowskiego. Mężczyzna dorobił się fortuny na wydobyciu niklu, jest wieloletnim współpracownikiem Władimira Putina, a w przeszłości pełnił funkcję wiceministra rozwoju gospodarczego. W listopadzie 2012 roku Forbes umieścił go na liście 25 najlepiej opłacanych managerów w Rosji - zajął wtedy 9. miejsce, a jego roczne wynagrodzenie oszacowano na 10 milionów dolarów. Choć Strzałkowski nie jest objęty europejskimi sankcjami, norwescy politycy wezwali swój rząd do skonfiskowania superjachtu. Anniken Huitfeldt, minister spraw zagranicznych, wyjaśniła w rozmowie z publicznym nadawcą NRK, że prawo nie pozwala na taki ruch bez odpowiedniej dyrektywy, ponieważ Norwegia nie jest członkiem UE.

Dobry weed, mniam mniam, dobre ziółko Czuje całe to podwórko kiedy odpalamy spliff


[Opole] Wyszywamy równe szanse
Tęczowe Opole i kolektyw Kawa z mlekiem i dwoma kostkami feminizmu zapraszają na kolejne spotkanie z cyklu “wyszywamy równe szanse” w klubokawiarni społecznej OPO. Tym razem widzimy się z okazji Dnia Widoczności Osób Transpłciowych 🏳️‍⚧️ Zapraszamy zarówno osoby trans jak i cis, binarne i nie, pewne swojej płci i szukające. To okazja do podyskutowania o naszej widoczności, reprezentacji w mediach i na co dzień, a także dopytania o różne kwestie u samego źródła. Naszą gościnią będzie Gosia Kulczycka, która pokaże nam jak się zabrać za wyszywanie. Zabierzcie ze sobą igły, nici (lub mulinę i jej podobne) i kawałek materiału, znajome osoby i do zobaczenia! 💜


Autonomiczna Przestrzeń Edukacyjna: POLSKI JAKO OBCY /// NADZWYCZAJNY NABÓR EDUKATORSKI
cross-postowane z: https://szmer.info/post/16863 > POSZUKUJEMY OSÓB Z DOŚWIADCZENIEM NAUCZANIA JĘZYKÓW OBCYCH I POLSKIEGO JAKO JĘZYKA OBCEGO DO PROWADZENIA REGULARNYCH I BEZPŁATNYCH ZAJĘĆ DLA OSÓB UKRAIŃSKO I ROSYJSKOJĘZYCZNYCH! CHCESZ POMÓC? ZGŁOŚ SIĘ! > > W związku z brutalną putinowską agresją na Ukrainę i narastającym w Warszawie i całej Polsce kryzysem humanitarnym, ogłaszamy w APE nabór edukatorski bez żadnego trybu. Chcemy pomóc tak, jak umiemy najlepiej - organizując i prowadząc zajęcia edukacyjne. > > Poszukujemy osób: > - z doświadczeniem lektorskim lub innym w nauczaniu języków obcych > - z doświadczeniem nauczania polskiego jako języka obcego > - dysponujących czasem, by dwa razy w tygodniu prowadzić zajęcia (zdalnie lub stacjonarnie) minimum do czerwca 2022 > Oferujemy: > - miejsce na zajęcia w Warszawie (Jazdów 5a/4) > - logistykę i rekrutację osób na zajęcia > - szkolenie dla wszystkich chętnych z nauczania polskiego jako obcego > - bieżące wsparcie metodyczne w trakcie trwania zajęć > > Brzmi dobrze? Zgłoś się! > > Wypełnij poniższy formularz zgłoszeniowy i czekaj na kontakt: > https://tripetto.app/run/QG9EWWXS8Z > Rekrutację zamykamy w niedzielę 20.03 o 23:59 > > > Autonomiczna Przestrzeń Edukacyjna to oddolna organizacja edukatorska, która za cel stawia sobie demokratyzację dostępu do edukacji. Oferujemy bezpłatne zajęcia o różnej tematyce. Nikt z nas nie pobiera za działalność w APE żadnych pieniędzy. Dokładamy kolejną cegiełkę do oddolnego systemu pomocowego dla osób uciekających przed wojną z Ukrainy. Władza już zdążyła nam udowodnić, że w czasach kryzysu możemy polegać tylko i wyłącznie na oddolnej organizacji i społecznej solidarności. Zrób to razem z nami. Chodź uczyć polskiego.

Autonomiczna Przestrzeń Edukacyjna: POLSKI JAKO OBCY /// NADZWYCZAJNY NABÓR EDUKATORSKI
POSZUKUJEMY OSÓB Z DOŚWIADCZENIEM NAUCZANIA JĘZYKÓW OBCYCH I POLSKIEGO JAKO JĘZYKA OBCEGO DO PROWADZENIA REGULARNYCH I BEZPŁATNYCH ZAJĘĆ DLA OSÓB UKRAIŃSKO I ROSYJSKOJĘZYCZNYCH! CHCESZ POMÓC? ZGŁOŚ SIĘ! W związku z brutalną putinowską agresją na Ukrainę i narastającym w Warszawie i całej Polsce kryzysem humanitarnym, ogłaszamy w APE nabór edukatorski bez żadnego trybu. Chcemy pomóc tak, jak umiemy najlepiej - organizując i prowadząc zajęcia edukacyjne. Poszukujemy osób: - z doświadczeniem lektorskim lub innym w nauczaniu języków obcych - z doświadczeniem nauczania polskiego jako języka obcego - dysponujących czasem, by dwa razy w tygodniu prowadzić zajęcia (zdalnie lub stacjonarnie) minimum do czerwca 2022 Oferujemy: - miejsce na zajęcia w Warszawie (Jazdów 5a/4) - logistykę i rekrutację osób na zajęcia - szkolenie dla wszystkich chętnych z nauczania polskiego jako obcego - bieżące wsparcie metodyczne w trakcie trwania zajęć Brzmi dobrze? Zgłoś się! Wypełnij poniższy formularz zgłoszeniowy i czekaj na kontakt: https://tripetto.app/run/QG9EWWXS8Z Rekrutację zamykamy w niedzielę 20.03 o 23:59 Autonomiczna Przestrzeń Edukacyjna to oddolna organizacja edukatorska, która za cel stawia sobie demokratyzację dostępu do edukacji. Oferujemy bezpłatne zajęcia o różnej tematyce. Nikt z nas nie pobiera za działalność w APE żadnych pieniędzy. Dokładamy kolejną cegiełkę do oddolnego systemu pomocowego dla osób uciekających przed wojną z Ukrainy. Władza już zdążyła nam udowodnić, że w czasach kryzysu możemy polegać tylko i wyłącznie na oddolnej organizacji i społecznej solidarności. Zrób to razem z nami. Chodź uczyć polskiego.

cross-postowane z: https://szmer.info/post/15540 > > silne związki zawodowe to w erze późnego kapitalizmu jedyne realne rozwiązanie problemów pracowniczych i nierówności na poziomie hierarchii w korporacjach. gdy prezesi największych firm piszą w swoim "wolnym czasie" ekonomiczne wysrywy dotyczące zadłużenia polskich rodzin, klasa pracująca ledwo wiąże koniec z końcem mogąc jedynie pomarzyć o procencie kwot, którymi obracają faceciki w garniturach. > > ludzie zarabiający kilkadziesiąt tysięcy złotych miesięcznie nigdy nie zrezygnują ze swojego przywileju na korzyść osób, które ten kapitał im przynoszą. chciwość i władza to patologia całej ludzkości - solidarność pracownicza jest naszą największą bronią przeciw antyludzkiemu systemowi pracy.

silne związki zawodowe to w erze późnego kapitalizmu jedyne realne rozwiązanie problemów pracowniczych i nierówności na poziomie hierarchii w korporacjach. gdy prezesi największych firm piszą w swoim "wolnym czasie" ekonomiczne wysrywy dotyczące zadłużenia polskich rodzin, klasa pracująca ledwo wiąże koniec z końcem mogąc jedynie pomarzyć o procencie kwot, którymi obracają faceciki w garniturach. ludzie zarabiający kilkadziesiąt tysięcy złotych miesięcznie nigdy nie zrezygnują ze swojego przywileju na korzyść osób, które ten kapitał im przynoszą. chciwość i władza to patologia całej ludzkości - solidarność pracownicza jest naszą największą bronią przeciw antyludzkiemu systemowi pracy.

cross-posted from: https://szmer.info/post/15283 > cross-posted from: https://szmer.info/post/15282 > > > 12 lutego 2022 podczas demonstracji solidarnościowej z przetrzymywanymi w Strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziemców w Krośnie Odrzańskim zbrojne ramię państwa odpowiedziało na protest agresją. Jedna osoba trafiła do szpitala, wiele innych zostało potraktowanych gazem i pobitych. 11 osób zostało zatrzymanych. Postawiono im zarzut czynnej napaści na funkcjonariusza, w związku z czym uczestnikom i uczestniczkom demonstracji grozi od roku do 10 lat pozbawienia wolności. Wiele osób zostało też spisanych. Zbieramy pieniądze na pomoc prawną, a także medyczną, by nikt nie został ze swym problemem sam. Oni mieli i miały odwagę, by sprzeciwić się karaniu ludzi za ich pochodzenie, teraz czas, byśmy my zadbali o nich. Solidarność naszą bronią! > > > > Ośrodki dla cudzoziemców są specyficzną instytucją, która ma za zadanie karać ludzi za ich pochodzenie. Osoby pozbawione wolności, za sprawą swojego paszportu, nie posiadają w zasadzie żadnych praw. Nie wiedzą jak długo będą zamknięte, pozbawione są kontaktu z rodziną i bliskimi, pozbawione są należytej > > opieki lekarskiej i psychologicznej. Doświadczają przemocy i pogardy ze strony służb. Nie mają dostępu do prawników. Nie wiedzą na jakim etapie procesu azylowego się znajdują. Każdego dnia mogą zostać deportowane. Zmuszone są do przebywania w przeludnionych celach, pozbawione jakichkolwiek aktywności. Takie traktowanie ludzi to tortury. Na to nigdy nie będzie naszej zgody! > > > >

cross-posted from: https://szmer.info/post/15282 > 12 lutego 2022 podczas demonstracji solidarnościowej z przetrzymywanymi w Strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziemców w Krośnie Odrzańskim zbrojne ramię państwa odpowiedziało na protest agresją. Jedna osoba trafiła do szpitala, wiele innych zostało potraktowanych gazem i pobitych. 11 osób zostało zatrzymanych. Postawiono im zarzut czynnej napaści na funkcjonariusza, w związku z czym uczestnikom i uczestniczkom demonstracji grozi od roku do 10 lat pozbawienia wolności. Wiele osób zostało też spisanych. Zbieramy pieniądze na pomoc prawną, a także medyczną, by nikt nie został ze swym problemem sam. Oni mieli i miały odwagę, by sprzeciwić się karaniu ludzi za ich pochodzenie, teraz czas, byśmy my zadbali o nich. Solidarność naszą bronią! > > Ośrodki dla cudzoziemców są specyficzną instytucją, która ma za zadanie karać ludzi za ich pochodzenie. Osoby pozbawione wolności, za sprawą swojego paszportu, nie posiadają w zasadzie żadnych praw. Nie wiedzą jak długo będą zamknięte, pozbawione są kontaktu z rodziną i bliskimi, pozbawione są należytej > opieki lekarskiej i psychologicznej. Doświadczają przemocy i pogardy ze strony służb. Nie mają dostępu do prawników. Nie wiedzą na jakim etapie procesu azylowego się znajdują. Każdego dnia mogą zostać deportowane. Zmuszone są do przebywania w przeludnionych celach, pozbawione jakichkolwiek aktywności. Takie traktowanie ludzi to tortury. Na to nigdy nie będzie naszej zgody! > >

12 lutego 2022 podczas demonstracji solidarnościowej z przetrzymywanymi w Strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziemców w Krośnie Odrzańskim zbrojne ramię państwa odpowiedziało na protest agresją. Jedna osoba trafiła do szpitala, wiele innych zostało potraktowanych gazem i pobitych. 11 osób zostało zatrzymanych. Postawiono im zarzut czynnej napaści na funkcjonariusza, w związku z czym uczestnikom i uczestniczkom demonstracji grozi od roku do 10 lat pozbawienia wolności. Wiele osób zostało też spisanych. Zbieramy pieniądze na pomoc prawną, a także medyczną, by nikt nie został ze swym problemem sam. Oni mieli i miały odwagę, by sprzeciwić się karaniu ludzi za ich pochodzenie, teraz czas, byśmy my zadbali o nich. Solidarność naszą bronią! Ośrodki dla cudzoziemców są specyficzną instytucją, która ma za zadanie karać ludzi za ich pochodzenie. Osoby pozbawione wolności, za sprawą swojego paszportu, nie posiadają w zasadzie żadnych praw. Nie wiedzą jak długo będą zamknięte, pozbawione są kontaktu z rodziną i bliskimi, pozbawione są należytej opieki lekarskiej i psychologicznej. Doświadczają przemocy i pogardy ze strony służb. Nie mają dostępu do prawników. Nie wiedzą na jakim etapie procesu azylowego się znajdują. Każdego dnia mogą zostać deportowane. Zmuszone są do przebywania w przeludnionych celach, pozbawione jakichkolwiek aktywności. Takie traktowanie ludzi to tortury. Na to nigdy nie będzie naszej zgody!

Uwięzieni są całkowicie pozbawiani możliwości decydowania o sobie, wybór środków protestu jest niewielki. Głodówka i bunt. To są środki ostateczne. Doprowadzeni do skrajności, narażając się na brutalną pacyfikację, stawiają na szali swoje życie w desperackim akcie walki o wolność i godność.

Reżim graniczny ma za zadanie dyscyplinować. Dyscyplinowane są osoby z doświadczeniem migracji, żyjące w ciągłej niepewności i strachu przed deportacją czy zamknięciem w więzieniu. Propaganda antymigrancka pozwala z kolei wzbudzić w społeczeństwie irracjonalny strach przed „obcymi”, który umożliwia wprowadzanie kolejnych stanów wyjątkowych i ograniczeń wolności. Z tą ideą biegle współpracują wielkie organizacje charytatywne, hojnie dotowane przez biznesmenów i coraz większą ilość polityków. Pod ich działaniami, pozornie dyktowanymi troską o powstrzymanie wzrostu nierówności społecznych, politycznych i ekonomicznych, występujących między najbogatszymi a większością ludzi żyjących na świecie, kryje się jedynie cel utrzymania statusu quo oraz zależności krajów globalnego Południa.

Media zdążyły już przyzwyczaić nas do tego, że wartość ludzkiego życia jest różna i zależeć może tylko od tego po której stronie jakiejś granicy się znajdujemy. Nie zgadzając się na instrumentalne traktowanie ludzi na granicy, łączymy się też w walce z innymi przejawami dyskryminacji w obrębie kapitalistycznego porządku.

SOLIDARNOŚĆ NASZĄ BRONIĄ!


Migrowanie nie jest przestępstwem. Każda osoba ma prawo do opuszczenia swojego miejsca zamieszkania i szukania lepszego życia w innym. Osoby migrujące nie mogą być traktowane jak przestępcy. Pomimo tego, że osoby migrujące nie popełniły żadnej zbrodni i nie powinny być traktowane jak przestępcy, są ścigane i więzione.

Nie zgadzamy się na kryminalizację migracji! Nie zgadzamy się na nielegalne pushbacki, będące bezpośrednim zagrożeniem życia! Nie godzimy się na istnienie ośrodków koncentracyjnych, gdzie ludzie przetrzymywani są miesiącami bez wyroków, w warunkach dużo gorszych niż te w więzieniach!

Prawo do swobodnego przemieszczania się jest jednym z podstawowych ludzkich praw. Przez wieki władcy i rządy próbowały utrzymać kontrolę nad ludźmi ograniczając ich prawo do decydowania o sobie, w tym zmiany miejsca zamieszkania. Dziś, mogłoby się wydawać, żyjemy w świecie, gdzie prawa człowieka są przestrzegane a mroczne czasy, gdy wąska grupa ludzi mogła decydować o życiu lub śmierci, wolności lub więzieniu innych, należą do przeszłości. Tymczasem na naszych oczach ma miejsce brutalna segregacja ludzi, na tych, którzy są „legalni” i tych „nielegalnych”. Ci „nielegalni” pozbawieni są podstawowych praw; prawa do wolności – bezterminowo więzieni w tzw „ośrodkach detencyjnych”, a często też prawa do życia – zatrzymani po przekroczeniu granicy, często na skraju wyczerpania, wywożeni są z powrotem do lasu i tam porzucani. Wiemy o kilkunastu osobach zamordowanych w ten sposób. Od osób uratowanych w lesie słyszeliśmy o kilkudziesięciu. Nikt nie wie dokładnie ile istnień pochłonął już reżim graniczny. Osoby, którym udało się złożyć wnioski o azyl i te, które dzięki staraniom wielu osób i grup pomocowych, nie zostały wywiezione do lasu, trafiają do ośrodków koncentracyjnych. Nie wiedzą ile spędzą w nich czasu, nie wiedzą na jakim etapie jest ich procedura, nie mają kontaktu ze swoimi bliskimi ani ze światem zewnętrznym, przetrzymywani są w przeludnionych celach, często nie wiedząc nawet gdzie się znajdują. Tygodnie i miesiące spędzone w tych warunkach wzmagają frustrację i strach przed deportacją lub kolejnymi miesiącami w izolacji.


Demonstracja solidarnościowa: Dość kryminalizowania migracji!
KIEDY: 12.02.2022 r. GDZIE: KROSNO ODRZAŃSKIE START: 13:30 Chcemy wyrazić solidarność ze wszystkimi osadzonymi w ośrodkach koncentracyjnych. Nie zapomnimy o nich, mimo że władza próbuje zrobić wszystko, by wymazać ich istnienie z publicznej świadomości. Domagamy się: zaprzestania traktowania osób z doświadczeniem migracji jak przestępców; likwidacji ośrodków koncentracyjnych; przyjęcie przez Unię Europejską i Polskę wszystkich osób, które chcą pozostać na jej terytorium; wstrzymanie deportacji, ze szczególnym naciskiem na deportacje do krajów, gdzie ludzie narażeni są na utratę życia i zdrowia; wdrożenie programów umożliwiających adaptację w nowych krajach; wspólnego stworzenia nowej polityki i całkowitej zmiana systemu, który nie jest dostosowany do wyzwań obecnego świata, takich jak np globalne ocieplenie i związane z nim konsekwencje; wstrzymania budowy muru na granicy polsko-białoruskiej, wymierzonego bezpośrednio w osoby migrujące oraz przynoszącego bezpowrotne zniszczenie Puszczy Białowieskiej.nie wiem, polecam przejść się na spotkanie Antyfaszystowskiego Krakowa i spytać na żywo niż rantować w necie:)

ja przeklejam informacje z innego portalu.


tak, widzę co piszesz i widzę w jakim tonie są te wiadomości - “chyba zacznę dawać wdółgłosy”, to chyba nie jest konsensualne “troszczenie się o siebie nawzajem”, a dyscyplinowanie innych. szmer to portal dla wszystkich, nie tylko dla osób, które bardzo przejmują się byciem śledzonymi.
ja np nie chciałabym czytać na tym portalu dyscyplinujących komentarzy i nie chciałabym klimatu spiny, że ktosia robi coś źle. polecam nie wchodzić w linki, nazwa portalu wyświetla się zaraz obok społeczności.